.

over ons

Joop en Rennie Fijnvandraat
Oostersingel 49
9541 BJ Vlagtwedde
tel. Joop: 06 44556676
tel. Rennie: 06 26252248
info@eveze.nl
www.eveze.nl
KvK nr: 64212343


roeping

In onze roeping laten wij
ons leiden door de
Bijbeltekst (NBV)
 Jesaja 58: 6 en 7: 

" Is dit niet het vasten dat Ik verkies: 
misdadige ketenen losmaken, 
de banden van het juk ontbinden, 
de verdrukten bevrijden 
en ieder juk breken? 

Is het niet: 
je brood delen met de hongerige, 
onderdak bieden aan armen zonder huis, 
iemand kleden die naakt rondloopt, 
je bekommeren om je medemensen?"


doelstelling

Vanuit onze onderneming eveze.nl initieren en begeleiden wij evangelisatie- en zendingsprojecten in Nederland. 

Op dit moment werken wij in Oost Groningen. Wij maken ons geloof in Jezus Christus praktisch door de liefde van Hem uit te delen in onze omgeving door middel van verschillende projecten.


meer weten?

Wil je meer over ons werk weten? Op http://brazjore.nl lees je meer over onze activiteiten**. Ook kun je op de hoogte  blijven van ons werk via onze nieuwsbrief. Stuur dan een e-mail naar info@eveze.nl met als onderwerp nieuwsbrief. 

** de Brazjore site wordt binnenkort bijgewerkt 

geven

Wij hebben geen vast inkomen maar zijn afhankelijk van mensen die ons werk vrijwillig ondersteunen.

Geven kan via ons eigen rekeningnummer: 
IBAN: NL21 INGB 0004 2170 08
t.n.v. J.P. Fijnvandraat en/of
R. Fijnvandraat-de Jager

Geven kan ook via Stichting Brazjore (ANBI*): 
IBAN: NL92RABO 0130 681164
o.v.v. eveze.nl

*  aftrekbaar van de belasting