Joop: 06 4455 6676  
info@eveze.nl

Oostersingel 49
Vlagtwedde

Roeping

In onze roeping laten wij ons leiden door de Bijbeltekst (NBV)
Jesaja 58:6 en 7:

"Is dit niet het vasten dat ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden en ieder juk breken?

Is het niet:
je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt,
je bekommeren om je medemensen?".